Zastupování zahraničních výrobců léků a léčivých prostředků v ČR a SR zahrnující kompletní administrativní servis v oblasti registrací léčivých přípravků, zdravotnických prostředků, potravinových doplňků a kosmetiky.

Pro své partnery zajišťujeme i skladování a následnou distribuci jejich výrobků.

V oblasti klinického hodnocení nabízíme standardní služby CRO organizace - klinický výzkum humánních léčivých přípravků a prostředků zdravotnické techniky.

Naše společnost dále nabízí export a import humánních léčivých přípravků, prostředků zdravotnické techniky i veterinárních léčivých přípravků z ČR do EU i do třetích zemí a re-export v rámci EU.

Copyright: R-MARK s.r.o. 2015
Copyright: R-MARK s.r.o. 2015