Tradiční zástupce zahraničních výrobců léčivých přípravků, zdravotnických prostředků, potravinových doplňků a kosmetiky pro Českou a Slovenskou republiku. Společnost se od roku 1996, kdy byla založena, nejprve zabývala jen registrací a marketingem léčivých přípravků, zdravotnických prostředků, potravinových doplňků a kosmetiky v České republice. Od roku 1998 se stala i jejich distributorem v ČR. V roce 2004 rozšířila svou činnost do Slovenské republiky, kde založila dceřinou společnost R-MARK SK s.r.o.
Zaměření společnosti rozšiřují ještě další dceřiné a sesterské společnosti, které zajišťují veškerý servis pro zahraniční partnery v oblasti léčivých přípravků, zdravotnických prostředků, potravinových doplňků a kosmetiky:

- zastupování zahraničních výrobců léčivých přípravků, zdravotnických prostředků, potravinových
  doplňků a kosmetiky v ČR a SR zahrnující
   o   Kompletní administrativní servis v oblasti registrací léčivých přípravků, zdravotnických
             prostředků, potravinových doplňků a kosmetiky
   o projednávání cen a úhrad těchto přípravků
   o marketing

- dovoz léčivých přípravků, zdravotnických prostředků, potravinových doplňků a kosmetiky do ČR
   a následná distribuce v ČR a SR

- dovoz a vývoz v rámci EU i vývoz do třetích zemí

- klinické studie a pronájem klinických monitorů

Copyright: R-MARK s.r.o. 2015